Hakkında

Merhabalar ben Semih Fatih Adem. Siz sormadan önce söyleyeyim soyad?m Adem. Denizliliyim. ?stanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli?ini bitirdim. ?rlanda’da Software Engineer olarak çal???yorum. Ayr?ca Yenilenebilir Enerji Dergisine gönüllü destek veriyorum.
Bir ?ey yaparken samimi olmay? önemseyen; farkl? fikirleri seven biriyim. Konferanslara, fuarlara ve teknolojik etkinliklere kat?lmay? ve oralardan farkl? ?eyler görmeyi seviyorum. Mühendisli?in yeniliklere, de?i?ime ön ayak olan bir meslek oldu?unu dü?ünüyorum. Dünyay? daha iyi bir yer haline getirmek, insanl?k yarar?na bir tane tu?la koymak en büyük hedefim. Teknolojiyi üretebilen bir ülke durumuna gelmemiz dile?iyle videomuzla sizi ba? ba?a b?rak?yoruz…

Episode 1

About

Merhabalar ben Semih Fatih Adem. Siz sormadan önce söyleyeyim soyad?m Adem. Denizliliyim. ?stanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli?ini bitirdim. ?rlanda’da Software Engineer olarak çal???yorum. Ayr?ca Yenilenebilir Enerji Dergisine gönüllü destek veriyorum.

Bir ?ey yaparken samimi olmay? önemseyen; farkl? fikirleri seven biriyim. Konferanslara, fuarlara ve teknolojik etkinliklere kat?lmay? ve oralardan farkl? ?eyler görmeyi seviyorum. Mühendisli?in yeniliklere, de?i?ime ön ayak olan bir meslek oldu?unu dü?ünüyorum. Dünyay? daha iyi bir yer haline getirmek, insanl?k yarar?na bir tane tu?la koymak en büyük hedefim.

Teknolojiyi üretebilen bir ülke durumuna gelmemiz dile?iyle videomuzla sizi ba? ba?a b?rak?yoruz…