Windows’ta Ekrandan Yer Tasarrufu Sağlayın!

Windows’ta görev çubu?unu gizleyerek ekran?n?z? büyütebilirsiniz. Özelliklede uygulamalar? tam ekran görmek çal??malar?n?zda odaklanman?z? sa?l?yor. Fareyi alt tarafa getirdi?inizde ise tekrar geri geliyor. ?imdi nas?l yapaca??m?za bakal?m.

 • Görev çubu?una sa? t?klay?p özellikler diyoruz.

Görev Çubu?unu Gizlemek

 • Gelen menüde “Görev çubu?unu otomatik olarak gizle” seçene?ini i?aretliyoruz.

Görev Çubu?unu Gizlemek 1

 • Art?k biraz daha geni? bir masaüstünüz var. Biraz al??t?ktan sonra insana daha keyifli geliyor. Keyfini ç?kar?n!
 • Yaz?m?z? geli?tirmemiz için tavsiyelerinizi veya sorular?n?z? yorum olarak ekleyebilirsiniz. ?imdiden Te?ekkürler :)

Youtube’daki Müzikler Nasıl Mp3 Olarak İndirilir?

Müzik indirirken yasal olmayan ço?u site indirdi?iniz müziklerin içini (özelliklede etiketleri ve albüm resmini) reklamlarla dolduruyorlar. Bu reklamc? müzik indirme sitelerinden b?kt?ysan?z bu yaz?m?z tam size göre. Bu yaz?m?zda Youtube’daki müzikleri nas?l mp3 olarak kaydedece?imizi anlataca??m.

 • Öncelikle bize YouTube linki laz?m. Hemen YouTube’a giriyoruz. Mp3’e çevirece?imiz videoya giriyoruz.

  YouTube Mp3 Link

 • Linkimizi kopyalay?p
  get.topsandtees.space
  getmp3.pro
  sitelerinden birine giriyoruz. Bu tür siteler uzun süre dayanm?yor. O yüzden alternatif siteler de ekliyorum.
  Ek bilgi: Örne?in http://www.youtube.com/watch?v=CGyEd0aKWZE linkinde v= den sonraki k?s?m(CGyEd0aKWZE) videonun bilgisidir. Geri kalan k?s?m ise YouTube’a farkl? bilgiler veren k?s?md?r. Yerine göre siteye nerden geldi?inizi veya videoda listelenecek ?ark?lar? vb. içeren k?s?md?r.
 • Kopyalad???m?z linki sitesindeki kutucu?a yap??t?r?p ?  tu?una bas?yoruz.

YouTube Mp3 Dönü?türücü

 • Ve videomuz dönü?türülüp temiz ve reklams?z bir ?ekilde mp3 haline geliyor. Mp3 ad? da videodakiyle ayn? :)

YouTube Mp3 indir

Not: Kullan?m ?art? bu ?ark?lar? sadece e?itim ve ki?isel amaçlarla kullabilirsiniz.