Assassins Creed 3 Dili Rusça’dan İnglizce Yapma

Bazen oyun otomatik olarak Rusça yükleniyor. Oyunu ?ngilizce yapmak için ?unlar? uygulayabilirsiniz:

  1. Çal??t?r (k?sayol tu?u windows + r ) –> regedit
  2. 64 bit bilgisayarlar için:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Ubisoft\Assassin’s Creed 3
    t?klad???m?z yerdeki(Alt k?s?mdaki GameUpdate’ye t?klamay?n oras?n?n language de?eri farkl?)
  3. Language de?erini de?i?tirip English yap?yoruz.
    Okumaya devam et “Assassins Creed 3 Dili Rusça’dan ?nglizce Yapma”