Logitech Unifying Ne İşe Yarar?

Logitech Unify teknolojisi logitech marka fare, klavye ve unify destekli ba?ka cihazlar?n?z için bilgisayar?n?za tek usb al?c? takarak tüm cihazlar? ba?laman?z? sa?l?yor.

Tek faresi olanlar için çok kullan??l? de?il ama çoklu fare klavye kullan?yorsan?z çok i?e yar?yor, usb yuvalar?n? bo?una i?gal etmemi? oluyorsunuz :)

Unifying yaz?l?m? usb al?c?s?nda Unifysimgesi olan tüm ürünler ve a?a??daki ürünlerle çal??abiliyor.
?M315?M317?M325?M345?M510?M515?M525?M560?M570?M600?M705 Okumaya devam et “Logitech Unifying Ne ??e Yarar?”