İrlanda Erasmus Stajı Rehberi

Staj?n?z? yurt d???nda yapmay? kafan?za koydunuz.
Tüm zorluklar?n üstesinden gelmeye kararl?s?n?z.
Ve tek ihtiyac?n?z bir rehber ise do?ru yerdesiniz.
Kendi gözlemlerim ve tecrübelerim e?li?inde haz?rlad???m rehbere ba?layal?m.

Erasmus staj? için ad?mlar? ?öyle s?ralayabiliriz:

  1. Okul S?nav?

  2. Firma Arama

  3. Davet Mektubu & Learning Agreement

  4. Vize Ba?vurusu

  5. Yerle?me

1.-2.-3. ad?mlar ülkeden ülkeye de?i?meyen genel ad?mlard?r. Okumaya devam et “?rlanda Erasmus Staj? Rehberi”