Windows’ta Ekrandan Yer Tasarrufu Sağlayın!

Windows’ta görev çubu?unu gizleyerek ekran?n?z? büyütebilirsiniz. Özelliklede uygulamalar? tam ekran görmek çal??malar?n?zda odaklanman?z? sa?l?yor. Fareyi alt tarafa getirdi?inizde ise tekrar geri geliyor. ?imdi nas?l yapaca??m?za bakal?m.

  • Görev çubu?una sa? t?klay?p özellikler diyoruz.

Görev Çubu?unu Gizlemek

  • Gelen menüde “Görev çubu?unu otomatik olarak gizle” seçene?ini i?aretliyoruz.

Görev Çubu?unu Gizlemek 1

  • Art?k biraz daha geni? bir masaüstünüz var. Biraz al??t?ktan sonra insana daha keyifli geliyor. Keyfini ç?kar?n!
  • Yaz?m?z? geli?tirmemiz için tavsiyelerinizi veya sorular?n?z? yorum olarak ekleyebilirsiniz. ?imdiden Te?ekkürler :)