Yeni Macbook ve Özellikleri

yenimacbook

Yeni Macbook 10 Mart Etkinli?iyle tan?t?ld?. Yeni Macbook 10 saat pil ömrüyle 10 Nisanda 1299$ ba?lang?ç fiyat?yla sat??a ç?k?yor. Pil ömrü yeni i?lemci ve daha fazla pillerle 10 saatte ç?kar?lm??. Yani sabahtan ak?ama ?arj etmeden kullanabilecekmi?iz. Tabi gerçek kullan?mda ne kadar olur bilemiyorum ama piyasan?n -%2 darald??? dönemde leptoplar?n yok olmamas? için ta??nabilirli?in artt?r?lmas? yerinde olmu?. Ta??nabilirlik derken daha inceltilip 13.1mm’ye indirilmi?. Hatta tan?t?mda “Yeni Macbook’u görebiliyor musunuz?” bile dendi. Okumaya devam et “Yeni Macbook ve Özellikleri”