Yeni Macbook ve Özellikleri

Yeni Macbook 10 Mart Etkinli?iyle tan?t?ld?. Yeni Macbook 10 saat pil ömrüyle 10 Nisanda 1299$ ba?lang?ç fiyat?yla sat??a ç?k?yor. Pil ömrü yeni i?lemci ve daha fazla pillerle 10 saatte ç?kar?lm??. Yani sabahtan ak?ama ?arj etmeden kullanabilecekmi?iz. Tabi gerçek kullan?mda ne kadar olur bilemiyorum ama piyasan?n -%2 darald??? dönemde leptoplar?n yok olmamas? için ta??nabilirli?in artt?r?lmas? yerinde olmu?. Ta??nabilirlik derken daha inceltilip 13.1mm’ye indirilmi?. Hatta tan?t?mda “Yeni Macbook’u görebiliyor musunuz?” bile dendi.

yenimacbook
Yeni Macbook ©Apple

Anakart önceki modellere göre %67 küçültülmü? ve fan kald?r?lm??. Zaten ssd oldu?undan kullan?rken 0 ses duyacaks?n?z. Kald?r?lan ve azalt?lan alanlar pillerle doldurulmu?.

 

YeniMacbookAnakart

??lemci 5. Nesil ?ntellerle güncellenmi?. H?z olarak 1.9 Ghz turbo bost’la 2.9 Ghz h?za ç?kabiliyor. 14 nm trasistor boyutu ve 5 watt enerji tüketim pil ömrünü artt?rm??. Gpu ise yerle?ik ?ntel Hd Graphics. Gpu serisi tahminen 5000, 5500, Iris 6000’den biri olur.

Klavye inceltilmi? ve “Butterfly” makanizmas? kullan?lm??. Bu sayede bas?nc?n tu?a daha düzgün yay?lmas? sa?lanm??. Klavye ayd?nlat?lm??.

Mausepad ba?tan a?a?? yenilenmi?. Titre?imli geri bildirim, bas?nç sensörü gelmi?. Hafif dokunmalar? sert dokunmalardan ay?rarak sert dokunmalara farkl? komutlar(sözcük hakk?nda bilgi, videoda h?zl? sarma gibi) eklemi?ler.

Güç, data, görüntü ç?k??lar?n? teke indirip Usb-C ç?k???n? olu?turmu?lar.

Yeni Macbook sahte yeniliklerle de?il gerçek yeniliklerle geliyor. Fans?z i?lemcinin s?cakl???n? tam aliminyum gövde ne kadar atabilecek, yeni Usb-C ç?k??? tutulacak m? hepberaber görece?iz.

  • Özellikleri ?öyle:
  • 5. Nesil ?ntel M i?lemci, yerle?ik Intel Hd Graphics,
  • 256-512GB Ssd seçene?i,
  • 8GB Ram,
  • Ayd?nlatmal? butterfly mekan?zmal? klavye,
  • Titre?imli ve bas?nç sensorlü mausepad,
  • Fans?z anakart,
  • 12 inç ekran boyutu, 13.1mm max kal?nl?k,
  • Usb-C All in one yeni ç?k??.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: