Intel Haxm Install Error in Windows 10

Intel Haxm Win10

Windows 10 bir çok yenilikle geldi. Fakat bu yeniliklerin yan?nda birçok hata da geldi. Bu hatalardan biride Windows 8.1 de Intel Haxm normal çal???rken Windows 10‘da i?lemciniz desteklemesine ra?men Intel VT teknolojisini görmemesi. Microsoft bu sorunla ilgili güncelleme yapana kadar geçici çözümle idare etmemiz gerekiyor. Çözüm ise Hyper-V özelli?ini Windows’dan kald?rmak. Nas?l yapaca??m?za bakal?m: Okumaya devam et “Intel Haxm Install Error in Windows 10”