Intel Haxm Install Error in Windows 10

Windows 10 bir çok yenilikle geldi. Fakat bu yeniliklerin yan?nda birçok hata da geldi. Bu hatalardan biride Windows 8.1 de Intel Haxm normal çal???rken Windows 10‘da i?lemciniz desteklemesine ra?men Intel VT teknolojisini görmemesi. Microsoft bu sorunla ilgili güncelleme yapana kadar geçici çözümle idare etmemiz gerekiyor. Çözüm ise Hyper-V özelli?ini Windows’dan kald?rmak. Nas?l yapaca??m?za bakal?m:

Öncelikle Intel’in kendi sitesindeki i?lemcinizin özelliklerine ?u adresten bak?n. E?er varsa bile bios’da aç?k oldu?unu kontrol edin. Yine de HAXM kurulumunda Intel VT-x desteklenmiyor diyorsa Windows 10’daki bir özelli?i kald?rmam?z gerekecek.

Win 10 da arama özelli?inin daha kolay ve geli?mi? oldu?unu sizde görmü?sünüzdür. Bu yüzden ayarlar? kar??t?rmak yerine arama yerineWindows Özellikleri” yazarak Windows özelliklerine giriyoruz.

Buradaki Hyper-V tikini kald?r?p ve bilgisayar? yeniden ba?lat?yoruz.

Intel Haxm Win10

Hyper-V’yi kald?rmak sorun ç?kard?ysa Windows’un güncellemesini bekleyin ve Hyper-V’yi tekrar i?aretleyin/yükleyin.

Bu adresten Intel’in program?n? indirerek bilgisayar?m?z?n Intel Vt görüp görmedi?ine bakal?m. Özellik destekleniyor gözüküyorsa i?lem ba?ar?l? olmu?tur. Intel Haxm program?n? yükleyebilirsiniz.

Intel Haxm PIU

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: