S Note ve Not Alma Kavramının Değişimi

Samsung ilk Note serisini ç?kard???ndan beri notlar?m?z? dijital ortama aktarmak iyice kolayla?t?. Notlar dijitalle?meye ba?lad???ndan beri Not kavram? de?i?ti. Not önceden sadece ka??da al?nan k?sa yaz?yken ?imdilerde not yaz? + resim + ses ‘in birle?iminden olu?maya ba?lad?, görsellik artt?.

Peki notlar?m?z?n dijitalle?mesi bize ne gibi avantajlar sa?l?yor? En önemlileri ?unlar:

  1. Ta??nabilirlik
  2. H?zl? ve kolay payla??m
  3. Kolay ve güvenli yedekleme


Üniversiteye ba?lamadan önce Note 2 ile ba?lad???m not yolculu?u 2 y?ld?r devam ediyor. Ders notlar?m dahil tüm notlar?m? 5.5 inç lik ekrana al?yorum. Toplam 90 notum ve 26 tane defterim var. Ba?lang?çta zor gibi gelse de telefona not almak al???nca pratik ve keyifli. Dijitalle?menin sa?lad??? birçok fayda var.

S Note kalem
© Samsung

Defterinizi telefonunuzda ta??d???n?z için okula kitap, defter götürme zorunlulu?unuz kalk?yor, a??rl?klardan kurtuluyorsunuz. Herhangi bir yerde telefonunuzu ç?kar?p hemen not alamaya ba?layabiliyorsunuz.

Kaydetti?iniz notlar buluta yedekleniyor.

Notu hemen payla?abiliyorsunuz.

En çok kulland???n?z kitaplar? favoriye ekleyip tek yerden eri?ebiliyorsunuz. Tüm defterleriniz bir yerde toplan?yor.

Tum Kitaplar Bir Arada - Snote

Bir çok renkle yaz?p, küçük resimler ekleyebiliyorsunuz.

Notu kaydedebiliyorsunuz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: