Windows 10 VM Kurulumu ve Yeni Built 10049

Kuruluma Windows 10 Tech Preview iso dosyas? bularak ba?l?yoruz. Kal?p dosyas?n? okulunuzun Microsoft Dream Spark Premium üyeli?i var ise okulun verdi?i linkten Dream Spark’a giri? yaparak (?stanbul Üniversi için DreamSpark ) veya Windows Insider program?na kat?larak(https://insider.windows.com) iso dosyas?n? edinebilirsiniz.
Iso dosyas?n? edindikten sonra Sanal Makina’ya(Virtual Machine) nas?l kurulum yap?laca??na bakal?m. Sanal Makine olarak Oracle VM VirtualBox’u(virtualbox.org/wiki/Downloads) kullanaca??z.
Sanal Makineyi açmak için i?lemcinize göre Intel-VT-x yada AMD-V sanalla?t?rma teknolojilerini, bios’dan açman?z gerekecek. Intel-VT-x, AMD-V ayarlar?n? bios’da genelde Geli?mi? Ayarlar(Advanced Settings) bölümünde bulabilirsiniz.
Okumaya devam et “Windows 10 VM Kurulumu ve Yeni Built 10049”