Windows 10 VM Kurulumu ve Yeni Built 10049

Kuruluma Windows 10 Tech Preview iso dosyas? bularak ba?l?yoruz. Kal?p dosyas?n? okulunuzun Microsoft Dream Spark Premium üyeli?i var ise okulun verdi?i linkten Dream Spark’a giri? yaparak (?stanbul Üniversi için DreamSpark ) veya Windows Insider program?na kat?larak(https://insider.windows.com) iso dosyas?n? edinebilirsiniz.
Iso dosyas?n? edindikten sonra Sanal Makina’ya(Virtual Machine) nas?l kurulum yap?laca??na bakal?m. Sanal Makine olarak Oracle VM VirtualBox’u(virtualbox.org/wiki/Downloads) kullanaca??z.
Sanal Makineyi açmak için i?lemcinize göre Intel-VT-x yada AMD-V sanalla?t?rma teknolojilerini, bios’dan açman?z gerekecek. Intel-VT-x, AMD-V ayarlar?n? bios’da genelde Geli?mi? Ayarlar(Advanced Settings) bölümünde bulabilirsiniz.

Sanal Makinay? indirip kurduktan sonra ad?m ad?m ?unlar? yap?yoruz:

 1. Yeni’ye t?kl?yoruz. Gelen menüde “Ad?” isted?imiz gibi, türü Microsoft Windows, Sürümü ise Windows 10 32/64 bit( indirdir?imiz iso kal?b?na göre) seçiyoruz.
 2. Bellek boyutu 2GB(varsay?lan olarak geliyor).
 3. Sabit diski “?imdi sanal disk olu?tur” diyerek olu?turuyoruz.(Win 10 25Gb alan istiyor.)
 4. Sistemde Win 10 simgesine t?klay?p “Ba?lat” diyoruz. ?lk ba?lamada kal?p dosyas? isteyecek dikkat edin pas geçmeyin :)
 5. Kal?p dosyas?n? programa gösterdi?inizde otomatik olarak i?letim sistemi kurulumu ba?l?yor.
 6. ??letim sistemi Kurulumu bittikten sonra “Ayg?tlar” sekmesinde “Misafir Eklentileri Cd kal?b?n? ekle..” ye t?kl?yoruz.

Misafir Eklentisi kal?p

 1. Program? kuruyoruz.

Misafir Kal?p Eklentisi2

 1. Yeniden ba?lat?yoruz.

Misafir Eklentilerini yüklemek çok önemli çünkü:

 • Donan?m h?zland?rmal? grafikler
 • Payla??ml? klasörler
 • Payla??ml? pano(clipboard)
 • Daha iyi Fare klavye entegrasyonu
 • Geli?mi? Ekran çözünürlü?ü deste?i

gibi özellikleri sa?l?yor.
Hata çözümü: VM ekran? kendi ekran?n?z?n boyutuna göre ayarlayam?yor, küçük ya da 1024×768 gibi çözünürlüklere kendini ayarl?yorsa Misafir Eklentilerinin yükleyememi?siniz demektir. Misafir Eklentilerinin yüklenip yüklenmedi?ini kontrol edin.

Yeni Built 10049

En son güncellenen yap? art?k Win10’un son haline yakla?t???n? gösteriyor. Transparan menü, yeni internet taray?c?s? Project Spartan’?n entegre edilmesi, simge de?i?iklikleri, yeni animasyonlar, hata düzeltmeleri gibi özellikler gelmi?.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: