Youtube Video Listelerini Programsız Toplu İndirmek

Youtube videolar?n? programl? ya da programs?z indirmenin bir çok yolu var. Bu yaz?m?zda bilgisayara program yüklemeden Youtube oynatma listelerini nas?l toplu indirebilece?imizi ö?renece?iz. A?a??daki ad?mlar telefon için de ayn?d?r. Bilgisayars?z bile toplu indirme yapabilirsiniz.


  1. Öncelikle bir listeli Youtube linki bulal?m. Listeli link derken https://www.youtube.com/watch?v=rSQNi5sAwuc&list=PLOGi5-fAu8bErXPRWXzSp1s2xcKSE3AUR ya da https://www.youtube.com/playlist?list=PLOGi5-fAu8bErXPRWXzSp1s2xcKSE3AUR gibi koyu k?s?mda oldu?u gibi list= yazan bir link olmal?.
  2. http://youtubemultidownloader.net/playlist.html sitesine girip Playlist Link yazan yere kopyalad???n?z linki yap??t?r?n. Linki yap??t???n?z anda indirme ba?lant?lar?n? otomatik olarak dönü?türüyor.playlist-sarki-listesi-indirme-youtubemultidownloader
  3. Tüm listeniz indirilmeye haz?r. Tek tek t?klayarak indirebilirsiniz. Fakat tek tek t?klamak istemeyenler orta k?s?mda bulunan uzun link listesi ile IDM ya da Free Download Manager’den indirme yapabilirler. E?er bu programlardan biri yüklüyse link listesine t?klay?p “Ctrl+a” ile hepsini seçip -> linkleri kopyalay?p -> IDM Görevler -> Panodan toplu indirme ekle diyerek tüm videolar? ayn? anda indirmeye ba?layabilirsiniz.idm-toplu-video-indirme

Notlar: E?er kalite seçimi yaparsan?z sayfay? yenilemeniz ya da linki tekrar yap??t?rman?z gerekebilir.

Sadece video müzi?i indirmek için ?u yaz?ma bakabilirsiniz.

Listenizde çok video var ve IDM’niz yoksa Free Download Manager program?n? da kullanabilirsiniz. Bu program bedava.