Kingston SSDNow V300 Bilgisayara Nasıl Takılır?

Kingston ssdnow kutuBilgisayar?m 2 ya??na girdikten sonra HDD’de bad sector olu?maya ve HDD’den sesler gelmeye ba?lad?. Bilgisayar?n aç?l?? ve kapan?? h?z? da dü?meye ba?lad?. Hem veri kayb?n? önlemek hem de sistemi h?zland?rmak için harddiski harici harddisk yap?p bilgisayara ssd almaya karar verdim. Ssd al?rken fiyatlar? e?it olan (168TL) Kingston SSDNow V300 120 gb  ve Sandisk Standart Ssd 128 gb aras?nda kald?m. Kingston’un s?ral? okuma hariç di?er alanlardaki üstünlü?ünden dolay? Kingston’da karar k?ld?m. Ama para önemli de?il diyorsan?z Samsung Evo 240 GB al?n derim. Kendisinin Ssd optimize etmek için Samsung Magician program? bile var.

Kingston vs Sandisk
Kingston vs Sandisk

Bilgisayar?mdan ç?kard???m hdd için harddisk kutusu al?p onuda harici harddisk yapt?m. Bilgisayar?mda Usb 3.0 olmad??? için  12 tl’ye Usb 2.0’l?k harici harddisk kutusu ald?m. H?z? da 30 Mb’di.

Ssd yi bilgisayara takmak çok kolay. Sadece bir kaç önemli nokta var. Okumaya devam et “Kingston SSDNow V300 Bilgisayara Nas?l Tak?l?r?”