Logitech Unifying Ne İşe Yarar?

Logitech Unify teknolojisi logitech marka fare, klavye ve unify destekli ba?ka cihazlar?n?z için bilgisayar?n?za tek usb al?c? takarak tüm cihazlar? ba?laman?z? sa?l?yor.

Tek faresi olanlar için çok kullan??l? de?il ama çoklu fare klavye kullan?yorsan?z çok i?e yar?yor, usb yuvalar?n? bo?una i?gal etmemi? oluyorsunuz :)

Unifying yaz?l?m? usb al?c?s?nda Unifysimgesi olan tüm ürünler ve a?a??daki ürünlerle çal??abiliyor.
?M315?M317?M325?M345?M510?M515?M525?M560?M570?M600?M705
?K230?K270?K350?K360?K400?K750?K800?K830
?MX?MK270?MK320?MK330?MK520?MK710
?T400?T620?T650
?N305?Logitech Cube?Wireless Touchpad

Yaz?l?m? Logitech’in destek/indirmeler sayfas?ndan yada buradaki linkinden indirebilirsiniz. http://www.logitech.com/pub/controldevices/unifying/unifying250.exe

Yaz?l?m? yükledikten sonra ilk sayfada ‘Advanced’ diyerek:
Logitech_Unify

  • Usb al?c?ya önceden ba?lanm?? ayg?t listesini görme
  • Ba?l? ayg?tlar? ay?rma
  • Ba?l? ve aktif ayg?tlar?n firmware güncellemelerini kontrol etme
  • Ba?l? ayg?tlar? ay?rma
  • Ba?l? aktif ayg?tlar? görme
  • Ba?l? aktif ayg?tlar?n pil durumlar?n? görme

gibi i?lemleri yapabilirsiniz.

Logitech_Unify_Advanced
Logitech Unify Advanced View

Usb al?c?n?z uyumlu de?ilse bu ad?mdan sonras?na ilerleyemiyorsunuz.

Unifying destekli al?c?m?z? takt?ktan sonra, ba?lamak istedi?imiz ayg?t?n alt?ndaki tu?u kapa-aç yap?yoruz.
Logitech_Unify2
Ve yaz?l?m ayg?t?m?z? tan?yor. Dikkat ederseniz unifying al?c?s? olmayan M185 faremizi de ba?layabildik.
Logitech_Unify3
Ve ayg?t?m?z ba?land?. Kullan?ma haz?r :)
Logitech_Unify4

Not: Yukar?daki ba?lama, ay?rma, firmware güncellemeleri ba?ar?s?z olursa eski usb al?c?n?z farenizi tan?mayabiliyor. Al?c?n?za farenizi tekrar tan?tmak için al?c?n?z unify destekli ise yukar?daki ad?mlar? tekrar uygulayarak, unify destekli de?ilse Logitech Connection Utility yaz?l?m?n? kullanarak ayg?t?n?z? tekrar tan?tabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: