Android Virtual Machine’yi Nasıl Hızlandırabiliriz?

Android projelerinde yazd???m?z kodu denerken Android sanal makinan?n ba?lamas? çok uzun sürüyor. Ama basit bir kaç ad?m uygulad?ktan sonra emülatörün aç?lmas?n? 5dk dan 30 saniyeye dü?ürmek, grafik arayüzü h?zland?rmak mümkün.


 

  1. Bu ad?m? yapabilmek için http://ark.intel.com/Products/VirtualizationTechnology sitesinden i?lemcinizin Intel VT destekli olup olmad???na bakmal?s?n?z. i3,i5,i7 i?lemciniz varsa zaten destekleniyordur bakman?za gerek yok. ??lemci destekliyorsa bios tan Intel Virtualization Technology(Intel VT) özelli?ini de aktif etmelisiniz. Intel HAXM(Hardware Accelerated Execution Manager)’i kurulumuna geçebiliriz. Bunun için Android SDK managerin extras k?sm?ndaki Intel x86 emulator accelerator(HAXM) seçip yüklüyoruz.
    AVM H?zland?rma SDK managerIntel HAXM Emulator Acceletor
    Sonra bilgisayar?n?zda Android developer tools(ADT)’nin kurulu oldu?u dizine gidip sdkextrasintelHardware_Accelerated_Execution_Manager klasöründeki intelhaxm yüklüyoruz.                                
    HAXM otomatik olarak aktif oluyor. Ama kontrol etmek isterseniz komut istemine(Cmd) ?u kodlar? yazabilirsiniz: sc query intelhaxm .State 4 RUNNING yaz?yorsa çal???yor demektir.
  2. Intel HAXM yükledikten sonra ihtiyac?m?z Android x86 sistem imaj?. Bunun için yine SDK managerden Intel x86 Atom System Image ve Intel x86 Atom_64 System Image yi seçip yüklüyoruz.
  3. AVD manageri aç?yoruz. Create diyip CPU/ABI k?sm?n? Intel Atom(x86_64) olarak dolduruyoruz ve Use Host GPU seçene?inide i?aretliyoruz. CPU/ABI emülatörun aç?l?? h?z? ve uygulamalar?n çal??ma h?z?nda çok etkili. Use Host Gpu ise emülatörün grafiksel geçi?lerini h?zland?r?yor. Di?er k?s?mlar? iste?inize göre doldurabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: