Turkcell Teknoloji Zirvesi Canlı Blog

Turkcell Teknoloji Zirvesi Haliç Kongre Merkezi’nde saat 9’da kay?t ve kahvalt?ya ba?lad?.
Selen Kocaba?’?n konu?mas?ndan sonra Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv büyük firmalar?n?n mobiliteye ne kadar önem verdi?ini, sloganlar?n?n mobiliteye göre de?i?ti?ini, art?k mobil teknolojilerin çok daha önemli oldu?unu anlatt?. Seattle kürekcilerinin hikayesiyle tak?m çal??mas? ve önemini anlat?p bitirdi.

wpid-20141112_103530_hdr.jpg

 

 

Okumaya devam et “Turkcell Teknoloji Zirvesi Canl? Blog”