Şifreler

Dünyada çok kullan?lan ?ifreler
Dünyada çok kullan?lan ?ifreler

?ifrelerimiz, hayati önem ta??r.
Ço?umuz unutmamak için ?ifrelerini ayn? koyar.Fakat güvenli?imiz için ?ifrelerimizi farkl? koymal?y?z.

Pekii ?ifrelerimizi hem farkl? koyup hem unutmamak için napmal?y?z?
Çok basit, öncelikle akl?m?zda iz b?rakm?? ?eyleri yazmal?y?z.
Mesela annemizin sevdi?i yemek, ilk defa al?nan evcil hayvan ..
Bu gibi sorular soruldu?un da hep ayn? cevab? verebiliyorsak do?ru ?ifreyi bulmu?uz demektir.
Bu sorulardan 2 cevap bulduk diyelim. ?imdi s?ra buldu?umuz ?ifreleri güçlendirmede.
örne?in ?ifremiz bal?k oldu. ?ifremizin aras?na özel karakterler ekleyerek güçlendiriyoruz. b*a*l*?*k yaparak çok güçlü bir ?ifre elde etmi? oluruz.
bu gibi 2 ?ifre bize yetecektir.
?imdi ?unlar? ay?rmal?y?z; önemli alanlarda kulland???m?z ?ifreler(face ?ifresi, msn ?ifresi, oyun hesaplar?n?n ?ifresi gibi..) ve genel alanlarda kulland???m?z ?ifreler(forum ?ifreleri, rastgele üyelikler gibi..)
Önemli alanlarda farkl? genel alanlarda farkl? ?ifre kullan?rsak daha güçlü bi güvenli?imiz olacakt?r.

Forumla alakal? tek bir i?iniz varsa onun için kaydolman?za gerek yok. ?sim için asdasd qwert qwerty ?ifre içinse 123456 password gibi ?eyler deneyin olmassa 10minutemail.com gibi sitelerden 10 dkl?k email al?p kaydolun. Spam ve doland?r?c?l?k mesajlar?n? istemiyorsan?z gerçek emailinizi her yere yazmay?n.

NOT: Sitelerde önünüze gelen her formu doldurup yollamay?n. Özellikle de kart bilgilerini isteyen formlar? doldururken linkin do?ruland???ndan emin olun.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: