Wikipedia’ya Vpn’siz Girin

Wikipedia sitesine Türkiye’den eri?imin kesilmesinin ard?ndan 6 ay geçti. Hala soruna kal?c? bir çözüm üretilemedi. Wikipedia Anayasa Mahkemesine ba?vursa da hala bir yan?t alamam??. Soruna neden olan sayfalar?n URL eri?imi engellemesi yerine sitenin tümüne eri?imin engellenmesi de ayr? bir sorun. Galiba Wikipedia’ya bu ?ekilde göz da?? veriliyor. Sorun ?imdilik devam edece?e benziyor. Böyle bir bilgi kayna??n?n cezaland?r?lmaya çal???lmas? bana göre ayr? bir utanç.

Peki her arama yapt???n?zda VPN’e ba?lanmadan kolay yoldan Wikipedia’ya nas?l gireriz?

Google arama yapt???m?z her sayfan?n bir kopyas?n? kendinde sunucular?nda sakl?yor. Bu kopyalar sayesinde sayfaya bu kopya üzerinden ula?abiliyoruz.

  • Arama yapt???n?zda ye?il linkin yan?ndaki oka t?kl?yoruz ve “Önbellek” linkine t?kl?yoruz.

 

  • Kar??n?za Google taraf?ndan ön belle?e al?nm?? sayfa gelecek. Fakat site görünümü hafif bozulmu? olabiliyor.

 

  • E?er mobildeyseniz bu ye?il ok gözükmüyor. Bunu için ise Chrome taray?c? için sa? üstteki 3 noktaya t?klay?p “Masaüstü site iste” tikini onaylay?n. Sayfay? yenileyin.

Sayfan?z kar??n?zda. ?yi okumalar!

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: